ساعت دلقک ! موتور های ساعت
ساعت دلقک !
ساعت «دلقک»؛ جایزه بزرگ ساعت سازی ژنو امسال به سازنده روس اهداء شد برای کنستانتین چایکین، ساعت ساز...
2 سال قبل